Ecotour Platform
slide2Slide thumbnail

Oletko johtaja, tekninen asiantuntija matkailualalla
tai valmentaja joka haluaisi käyttää innovatiivista
oppimisjärjestelmää opetuksessa?

Haluisitko saada matkailualan energiapäällikön
tiedot, taidot ja pätevyyden?

LISÄTIETOJA

ALOITA

slide3Slide thumbnail

Itse-oppimisjärjestelmä matkailualan yrityksille, johdolle
ja työntekijöille

Käyttäjäystävällinen ja nopea pääsy valmennusmateriaaleihin
energiankäyttöön ja luonnonvarojen hallintaan liittyen

Itsearviointijärjestelmä käyttäjän omiin tietoihin liittyen

Valmennusosio erilaisilla hyödyllisillä sisällöillä ja työkaluilla

Interaktiivinen osio aktiivista oppimista ja kartoitusprosessia varten

slide1Slide thumbnail

Ole fiksu resurssien käytössä

Get Started Now

VAIHEET

1. KONSEPTIN YMMÄRTÄMINEN

Valmennuksen ensimmäisessä vaiheessa käyttäjälle esitellään johtotason valmennusta, sen soveltamisalaa, prosessia sekä siitä saatavia lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjä.

2. TARVEKARTOITUS

Kun konsepti on tarkoin ymmärretty, seuraava vaihe on arvioida työntekijöiden tarpeita uusista kehittämisalueista ja parantaa heidän jo olemassa olevia vahvuuksia. Tässä toisessa vaiheessa keskitytään taitoihin, tuntemuksiin ja työskentelytapoihin. Kehittämistarpeita kartoitetaan eri työkaluilla, suoraviivaisesti ja intuitiivisella tavalla.

3. TAVOITTEEN MÄÄRITTELEMINEN JA YKSILÖINTI

Kun työntekijöiden kehittymistarpeet on tunnistettu, koulutusohjelma auttaa johtohenkilöä priorisoimaan työntekijöiden yksilöidyt tarpeet ja asettamaan erityistavoitteet jokaiselle työntekijälle. Sen vuoksi eri työkalut ovat hyödyllisiä luotaessa yhteisiä tavoitteita työntekijän ja johtohenkilön välillä. Nämä tavoitteet esitellään tässä vaiheessa.

4. SUUNNITELMIEN TUOTTAMINEN

Kun tavoitteet, joiden parissa aletaan työskennellä, ovat tunnistettuja, on aika laatia konkreettisia toimintasuunnitelmia ja tavoitteita siitä, miten työntekijän kyvyt linjataan yhteen organisaation kanssa. Tehokkaan prosessin edesauttamiseksi johdon ja henkilöstön välillä on tärkeää luoda turvallinen ja kannustava työskentelyilmapiiri ja panostaa hyvään viestintään mukana olevien henkilöiden välillä. Käytössä olevat valmennustyökalut esitellään tässä vaiheessa.

5. VÄLINEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Tässä viidennessä vaiheessa tavoitteena on vahvistaa työntekijän sitoutumista kannustamalla jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Voidakseen tehdä tämän, koulutusohjelma tarjoaa seurantatyökaluja, jotka auttavat visualisoimaan tavoitteiden mukaisen edistymisen ja kehittymisen.

6. SITOUTUMISEN VAHVISTAMINEN JA KOULUTUS

Ucoach –valmennuksen viimeisessä vaiheessa e-learning -alusta sisältää eri vaiheita ja työkaluja, jotka vahvistavat ja yhdistävät saavutettuja tuloksia.

Yhteistyökumppanimme

© 2015 - Ecotour. All rights reserved.